Wydarzenia

Duże zmiany w fotowoltaice

Jak informuje gadzetomania.pl na portalu Wirtualna Polska, zmiany w ustawie o OZE, które wprowadza nowelizacja, przyniosą wiele istotnych modyfikacji w obszarze fotowoltaiki oraz innych odnawialnych źródeł energii. Zmiany te dotyczyć będą między innymi klasyfikacji mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wprowadzenia nowego pojęcia, jakim jest tzw. prosument lokatorski. Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza wiele kluczowych zmian w zakresie instalacji fotowoltaicznych na terenie naszego kraju. Projekt ten, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, wprowadza do naszego prawa przepisy wynikające z unijnej dyrektywy RED II.

Jak informuje serwis globenergia.pl, głównym celem dyrektywy jest zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE w zużyciu ostatecznym energii w Unii Europejskiej do co najmniej 32 proc. do 2030 r. Dyrektywa ta ma również na celu promowanie rozwoju technologii OZE, w tym m.in. energetykę wiatrową, słoneczną, geotermalną, biogaz i biomasę.

Nowe zasady dotyczące fotowoltaiki wprowadzają istotne zmiany. Jedną z nich, na którą zwraca się szczególną uwagę, jest zwiększenie maksymalnej dopuszczalnej mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Te instalacje będą mogły osiągać moc na poziomie 150 kWp. Obecnie maksymalna moc mikroinstalacji wynosi 50 kWp. Instalacje tego rodzaju mogą być budowane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Serwis farmer.pl informuje, że nowe przepisy wprowadzają również pojęcie prosumenta lokatorskiego. Nowe regulacje mają na celu zachęcenie zarządców do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne na dachach bloków mieszkalnych. Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii czytamy, że status prosumenta lokatorskiego zwiększy atrakcyjność rozliczania się z wyprodukowanej energii elektrycznej.

Prosument lokatorski to nowe rozwiązanie, które zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za wyprodukowaną energię. Możliwe będzie wybór między obniżeniem rachunków za energię przez sprzedawcę a przelewem w formie pieniężnej na wybrane konto. Biorąc pod uwagę, że instalacje w blokach mają za zadanie pokrycie zapotrzebowania na energię w częściach wspólnych, co w praktyce oznacza często w głównej mierze obsługę wind i oświetlenia, możliwe, że przy odpowiednio dużej instalacji fotowoltaicznej w ciągu roku generowane są spore nadwyżki.

Zasady dotyczące prosumenta lokatorskiego mają na celu zachęcić zarządców budynków do inwestowania w większe instalacje fotowoltaiczne. Mieszkańcy budynków nie będą stratni, ponieważ odzyskane w ten sposób pieniądze będą mogły być spożytkowane na potrzeby konserwacji i utrzymania budynków.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *