Strona główna Wpisy według kategorii Historia
Historia

Spacer po średniowiecznej Skawinie

Młyn Młyny w średniowieczu były jednym z istotniejszych urządzeń związanych z produkcją. Dawały one również podstawę do rozwoju bardziej skomplikowanych urządzeń stosowanych przez rzemieślników, m. in. w garbarstwie, tkactwie, kowalstwie. Zdaniem badaczy, którzy podjęli temat historii młynów
Historia

Kapitan rezerwy Marian Zdzisław Łoziński

Urodził się 29 stycznia 1913r. w Niemirowie Lwowskim. Do gimnazjum uczęszczał w Rawie Ruskiej i Jaworowie. W roku 1936 ukończył w stopniu kaprala podchorążego Szkołę Podchorążych 12 Dywizji Piechoty w Tarnopolu. W następnym roku brał udział w ćwiczeniach rezerwy. Po klęsce wrześniowej do jesieni 1941 r. Przebywał na Uralu. Następnie znalazł się w obozie polskim […]
Historia

Złe tradycje skawińskich piwoszy

Browarnictwo istniało w naszym mieście od dawna. Już w XIV wieku miasto posiadało karczmę, a w XV w. słodownię. Opat tyniecki Hieronim Krzyżanowski, któremu miasto wiele zawdzięcza, w r. 1573 nadał Skawinie wyłączne prawa robienia i szynkowania piwa, nie tylko na terytorium miasta lecz i całego konwentu tynieckiego. Ze Skawiny brano trunki do karczem Bukowa, […]
Historia

Ks. Rafał ze Skawiny – dostojnik dworu Jagiellonów

Najważniejszym skawinianinem, który osiągnął najwyższe zaszczyty i zdobył najwyższe stanowiska w przeszłości był Rafał ze Skawiny. Jego imię występuje niezwykle często w przekazach źródłowych z XV w. Był on jednym z pięciu synów wójta skawińskiego Michała Pusznika. Rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej w 1422 r. Otrzymał później probostwo kieleckie, a następnie przed