Wydarzenia

Rondo zyskało imię dra inż. Krzysztofa Karczewskiego

W czwartek 4 kwietnia odbyła się uroczystość nadania imienia rondu na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej i ks. Jerzego Popiełuszki w Skawinie imienia dr inż. Krzysztofa Karczewskiego. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi w działalności społecznej i samorządowej, Krzysztof Karczewski był ważną postacią w historii Skawiny.

Krzysztof Karczewski, urodzony 5 lipca 1947 r. w Krakowie, zmarł 10 lutego 2020 r. Mieszkaniec Skawiny, Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie i Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, gdzie obronił pracę doktorską. W latach 1972–1978 sprawował funkcję asystenta, natomiast od 1978 do 2012 roku był adiunktem. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Odbył staż przemysłowy w Zakładach Magnezytowych w Ropczycach. Od 1980 roku członek NSZZ „Solidarność’. W latach 1986–1992 oraz 2005–2011 był członkiem Rady Archidiecezji Krakowskiej. W latach 1998–2002 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego.

W ciągu 15 lat funkcjonowania w samorządzie był inicjatorem utworzenia konwentu Przewodniczących Rad Powiatów Województwa Małopolskiego, a także był jednym z sygnatariuszy podpisania międzynarodowej współpracy pomiędzy powiatem krakowskim a monachijskim. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie od 1993 roku. W latach 2002–2020 był Prezesem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawinie. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi w działalności społecznej i samorządowej (2018 r.).

Autor 50 prac badawczych dla przemysłu, 50 publikacji, 2 skryptów i 3 monografii dotyczących rekuperatorów i odzysku ciepła. Współautor książki „Z Dziejów Lotnictwa Małopolskiego 1939 – 1945”.

Z wnioskiem o nadanie imienia wystąpił do Rady Miejskiej w Skawinie Zarząd Prawicowego Bloku Samorządowego „Skawina”.

Źródło: UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *