Wydarzenia

Zmiany w funkcjonowaniu parkingu P&R w Skawinie

Od sierpnia bieżącego roku nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu parkingu P&R w Skawinie. W związku z wprowadzeniem biletu metropolitalnego w bramkach wjazdowych udostępniono bilet bezpłatny uprawniający do wjazdu na parking P&R w Skawinie w części działającej w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Parking P&R w Skawinie dzieli się na dwa obszary funkcjonowania:

1. Strefa parkingu funkcjonująca w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu są bilety okresowe zakupione w systemie MKA (można je nabyć internetowo, za pomocą aplikacji lub w niektórych przypadkach u konduktora) oraz bilet bezpłatny dostępny w terminalu wjazdowym. Bilet bezpłatny ważny jest 24 godziny od momentu pobrania.

Warunkiem wykorzystania biletu bezpłatnego na części funkcjonującej w systemie Małopolska Karta Aglomeracyjna jest posiadanie dowolnego biletu na przejazd środkiem transportu zbiorowego ważny w dniu ewentualnej kontroli. Za weryfikację posiadania ważnego biletu na komunikację zbiorową odpowiedzialna jest Straż Miejska w Skawinie. Kierowca na wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu zbiorowego (np. bilet, paragon). W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.

Posiadacze biletu miesięcznego odcinkowego imiennego, zakupionego w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, będą mogli korzystać z parkingu P&R bez konieczności zakupu dodatkowego biletu w terminalu.

Szlabany wjazdowe do części parkingu MKA są zamknięte. Otworzyć je można tylko i wyłącznie przykładając ważny bilet MKA do czytnika znajdującego się przy wjeździe oraz wyjeździe z parkingu.

Instrukcja krok po kroku jak zakupić bilet w systemie MKA: Kliknij tutaj
Czym jest Małopolska Karta Aglomeracyjna i jak z niej korzystać? Kliknij tutaj   

2. Strefa parkingu funkcjonująca poza systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna dedykowana użytkownikom korzystającym z komunikacji zbiorowej 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z tej części parkingu jest dowolny bilet na przejazd środkiem transportu zbiorowego ważny w dniu kontroli. Za weryfikację posiadania ważnego biletu na komunikację zbiorową odpowiedzialna jest Straż Miejska w Skawinie. Kierowca na wezwanie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego korzystanie w bieżącym dniu z transportu zbiorowego (np. bilet, paragon).W przypadku stwierdzenia braku takiego dokumentu Straż Miejska może zastosować wobec kierowcy sankcje przewidziane w regulaminie parkingu Park & Ride.

Regulamin parkingu Park & Ride załączono poniżej.

Specjalna oferta Bilet kolejowy Park&Ride w Skawinie została wycofana z oferty.

Ważna informacja:

Od momentu wprowadzenia zmian cały obszar parkingu Park&Ride w Skawinie jest parkingiem dedykowanym wyłącznie osobom posiadającym się na wszelkiego rodzaju środki transportu zbiorowego, co jest potwierdzone posiadaniem ważnego biletu przejazdowego.

Instrukcja korzystania z parkingu Park&Ride Kliknij Tutaj

Przydatne linki:

https://portalpasazera.pl/ (planowanie podróży)

https://mka.malopolska.pl/ (zakup biletów w systemie MKA, obsługa terminala do zakupu biletów itp.)

https://malopolskiekoleje.pl/

Źródło: UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *