Wydarzenia

URBACT IV także w Skawinie

Gmina Skawina z sukcesem zaaplikowała do programu URBACT IV, z projektem „Schoolhoods”. W ramach prac nad projektem osiem europejskich miast wypracuje rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na ostatnim kilometrze od placówek oświatowych realizując przy okazji ideę miasta 15-minutowego.      

Projekt URBACT Schoolhoods to międzynarodowy projekt partnerski, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mobilności dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o sieć placówek edukacyjnych. Gmina Skawina znalazła się w gronie ośmiu europejskich miast, z którymi będzie wymieniać się doświadczeniami oraz wspólnie wypracowywać praktyczne rozwiązania zidentyfikowanych wyzwań. W toku prac wykorzystana zostanie tzw. metodyka URBACT, która polega na szerokim udziale lokalnej społeczności.

Uczestnicy zostaną zaproszeni m.in do udziału w:

  • warsztatach
  • badaniach mobilnościowych oraz motywacji wyboru środków transportu,  
  • wspólnym projektowaniu
  • eksperymentów w przestrzeni
  • grywalizacji i akcjach promocyjnych i edukacyjnych.

Gmina Skawina od lat wypracowuje rozwiązania związane z promocją zrównoważonej mobilności, bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Projekt URBACT Schoolhoods” to czas na dzielenie się dobrymi praktykami i doświadczeniem.

– Mamy nadzieję, że podczas trwającego niemal 3 lata programu, uda się nam włączyć i rozpropagować projekt wśród szkół – dzieci, rodziców, dyrekcji i nauczycieli i nie tylko – mówi Tomasz Ożóg.

Założenia projektu wprost realizują zapisy Strategii rozwoju Gminy Skawina do 2030 r., oraz obowiązującego i planowanego Planu Mobilności dla Gminy Skawina. Wartość projektu to 85 000 euro, z czego 80% środków finansowych jest dofinansowania z budżetu organizatora. Projekt potrwa 3 lata.

Źródło: UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *