Wydarzenia

Rzozów z nowym samochodem dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna z Rzozowa powitała nowy, lekki samochód rozpoznawczo-gaśniczy, który wesprze jednostkę w działaniach ratowniczych. Tym razem zakup możliwy był przy montażu środków z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Powiatu Krakowskiego oraz środków własnych jednostki OSP Rzozów.

Przypomnijmy, w grudniu 2020 r. OSP Rzozów otrzymała nowy wóz bojowy zakupiony ze środków własnych Gminy Skawina przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Spektakularnie powitany i święcony, teraz zaczyna służbę. W wydarzeniu licznie uczestniczyła lokalna społeczność Rzozowa z sołtysem Grzegorzem Klimasem na czele. Młodsze pokolenie reprezentowały dzieci i młodzież działające przy OSP Rzozów w Dziecięcej i Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

– Nowy pojazd to duże wzmocnienie jednostki, pozwoli nam jeszcze skuteczniej działać w sytuacjach kryzysowych i dbać o Wasze bezpieczeństwo. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak wyjątkowe momenty w historii jednostki trzeba świętować z mieszkańcami – dziękujemy za wsparcie – powiedział naczelnik Filip Do Huu

Na powitaniu obecni byli m.in.: w imieniu wicemarszałka województwa małopolskiego – Bartłomiej Jastrzębski, wicestarosta krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk, pierwszy zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skawina Witold Grabiec, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie – Zbigniew Klaja, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej – st. bryg. Radosław Rzońca, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie – Stanisław Żak. Gratulacje pozyskania nowego samochodu złożyli również przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Skawina, jednostki OSP zaprzyjaźnione z innych powiatów oraz mieszkańcy gminy.

Zadanie pn. „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Rzozów”, realizowanego w ramach programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Źródło: UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *