Wydarzenia

Rozbudują drogę Skawina – Radziszów

14 grudnia w Starostwie Powiatowym w Krakowie podpisano umowę z wykonawcą na rozbudowę drogi powiatowej nr 1940 o długości niemal 1,4 km w Skawinie i Radziszowie. Początek inwestycji wyznacza tarcza skrzyżowania ul. Radziszowskiej z ul. Willową. Na ul. Willowej, przed skrzyżowaniem z ul. Radziszowską, przewidziano budowę przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego.

Umowę podpisał dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Jacek Gryga oraz prezes Zarządu Sarvio Infrastruktura Maciej Czajowski, w obecności starosty Wojciecha Pałki, wicestarosty Arkadiusza Wrzoszczyka, radnego powiatowego Krzysztofa Gębali oraz gospodarzy burmistrza Norberta Rzepisko i sołtys Radziszowa Zdzisławy Bały. Inwestycja jest możliwa dzięki korzystnemu montażowi finansowemu. Na zadanie pozyskano prawie 6,9 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast ze środków Polskiego Ładu ponad 3,1 mln zł.

– Montaż finansowy jest możliwy dzięki dobrej współpracy samorządów. Gmina Skawina i Powiat Krakowski przeznaczyli na rozbudowę drogi po 1,2 mln zł, w sumie ponad 2,4 mln zł. To kolejny, ważny krok inwestycyjny, dla poprawy jakości istniejącej infrastruktury. Cieszę się bardzo, że odcinek drogi łączący Skawinę z Radziszowem zyska nowy blask, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo na tym obszarze. Wykonawca jest sprawdzony, dlatego mam nadzieję, że wszystkie prace zostaną wykonane w terminie – powiedział burmistrz Norbert Rzepisko.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in:

– przebudowę jezdni do szerokości 6 metrów z poszerzeniami na łukach,
– budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości 3 metrów (szerokość bez krawężnika i obrzeży) lub 2,5 metra (ścieżka pieszo-rowerowa odsunięta od krawędzi jezdni),
– budowę chodnika o szerokości min. 2 metrów, ścieżki rowerowej, pobocza o szerokości 1 metra wzdłuż rozbudowywanej drogi.
– budowę i przebudowę oświetlania ulicznego, kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przykanalikami, przyłączami i wylotami oraz napowietrznej sieci teletechnicznej.

– Wykonawca ma 14 miesięcy na realizację od dnia przekazania ternu budowy. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, gdyż na tym odcinku na pewno pojawią się uciążliwości. Późniejszy komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu jest podyktowany wcześniejszymi utrudnieniami – dodaje burmistrz

Wkrótce plac budowy zostanie przekazany wykonawcy. Rozpoczęcie robót w terenie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Koszt wykonania przebudowy wynosi prawie 12,5 mln zł.

Źródło: UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *