Wydarzenia

Młodzież zapobiega pożarom

Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” za nami.

Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz Norbert Rzepisko, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Skawinie, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMiG w Skawinie Zbigniew Klaja oraz prezes Zarządu OSP Polanka Hallera Stanisław Rzepisko. Nad przebiegiem eliminacji czuwali: Paweł Hytkowski, komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Skawinie, oraz Anna Szemraj, inspektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMiG w Skawinie i sekretarz ZOMG ZOSP RP w Skawinie.

Głównym celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy w trakcie przygotowania zapoznali się z przepisami przeciwpożarowymi, techniką pożarniczą, organizacją ochrony przeciwpożarowej, a także historią i tradycjami ruchu strażackiego. Najważniejszym tematem podczas przygotowań była znajomość zasad postępowania na wypadek pożaru, praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

24 lutego 2023 r. w jednostce OSP Polanka Hallera, 29 uczestników zmierzyło się z pytaniami testowymi, przygotowanymi dla każdej grupy wiekowej według zróżnicowanego stopnia trudności. Rywalizacja była bardzo wyrównana i w każdej grupie wiekowej, organizatorzy przeprowadzili dogrywki, by wyłonić miejsca na podium.

Wyniki eliminacji gminnych OTWP 2023:

Grupa I (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych)

  •  I miejsce – Jan Maluty
  •  II miejsce – Karol Maluty
  •  III miejsce – Kacper Kowalik

Grupa II (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych):

  •  I miejsce – Kacper Starowicz
  •  II miejsce – Dominik Kiełbowicz
  •  III miejsce – Jakub Kopta

Grupa III (uczniowie szkół ponadpodstawowych):

  •  I miejsce – Kacper Turaj
  •  II miejsce – Jakub Lis
  •  III miejsce – Gabriela Mlost

Laureaci I miejsc w każdej z grup będą reprezentować gminę Skawina na Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbędą się jeszcze w marcu. Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki. Laureaci natomiast uhonorowani zostali pucharami, dyplomami oraz nagrodami.

Dziękujemy strażakom OSP Polanka Hallera za współorganizację i pomoc w przeprowadzeniu eliminacji gminnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: BZK/UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *