Wydarzenia

Awansowali na zawodowego nauczyciela mianowanego

We wtorek 29 sierpnia 40 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz Szkole Muzycznej I Stopnia złożyło ślubowanie i otrzymało z rąk wiceburmistrza Witolda Grabca akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty nadania uzyskali nauczyciele, którzy w lipcu po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego.

Burmistrz pogratulował wszystkim osiągniętego sukcesu i podziękował za dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą. Złożył również serdeczne życzenia powodzenia i sukcesów w realizacji dalszych planów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu nauczyciela.

Źródło: UMiG

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *