Wydarzenia

Andrzej Duda zdecydował ws. limitów płatności gotówką

Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdził ustawę, która ma na celu zniesienie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców. Ograniczenia te, jak podaje Money.pl w portalu Wirtualna Polska, miały zostać wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku.

Ustawa, którą podpisał prezydent, to nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm w połowie czerwca. Nowelizacja ta usuwa przepisy, które zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu i które dotyczyły ograniczeń w płatnościach gotówkowych. Przepisy te miały zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.

Głównym celem nowelizacji, którą zatwierdził prezydent, jest usunięcie zapisów, które pozwalały przedsiębiorcom na dokonywanie płatności gotówkowych w relacjach z innymi przedsiębiorcami tylko wtedy, gdy jednorazowa wartość transakcji, niezależnie od liczby płatności, nie przekraczała 8 tys. zł. Zgodnie z nowelizacją, obecny limit, wynoszący 15 tys. zł, pozostaje bez zmian.

Innym aspektem, który został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu, było zobowiązanie konsumenta do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeśli wartość transakcji ? niezależnie od liczby płatności ? przekraczała 20 tys. zł. Ten przepis miał również wejść w życie od 1 stycznia 2024 r., ale został usunięty w wyniku nowelizacji.

Nowelizacja zakłada również usunięcie przepisów ograniczających płatności gotówkowe, które zostały zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Kancelaria Prezydenta RP zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono, że „przy braku możliwości dokonania zapłaty gotówką strony muszą korzystać z innych form płatności, a oczekiwanie na przelew bankowy może w wielu wypadkach prowadzić do zaniechania transakcji”. Może to prowadzić do utrudnień i znacząco ograniczać drobny handel.

„Mając na uwadze powyższe uchylono art. 22 pkt 1 ww. ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” – zaznaczono.

Powiązane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *